Özel kanunları gereğince vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Hızı 90 km olan bir aracın kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Karayolu taşıma Yönetmeliği kapsamında ki faaliyetlerde çalışan çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün o almamış olmaları şarttır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma Kanunu’nun amacı değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu kapsamı içerisinde yer alır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolü işleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerden korunması veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması için üzerinde durulması gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu Aşağıdaki hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Kuru havada takip mesafesi aşağıdakilerden hangisi kadar olmalıdır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Normal hava ve yol şartlarında takip mesafesi aracın iki saniyede kat ettiği mesafe kadardır aşağıdaki yolların hangisinde takip mesafesini artırmak gerekir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Ülkemizdeki tır ve Ata Karnesi uygulamaları hususunda kefil kuruluş sıfatıyla kim görevlendirilmiştir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Ren tek manevrası nedir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşımalıdır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Dijital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanunun kapsamı içerisinde yer alır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmişti?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Şekilde ki trafik levhasının anlamı nedir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen birinci defa sürücüler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilmiş?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Sürücü belgesi sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske kullanılır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

İş organizasyonunu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolu işlerin arasında yer almaz?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Dönüş sırasında aracı etki eden kuvvete ne denir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Sürücünün sicil bilgileri iş deneyimi sağlık ve eğitim durumu sürücü belgesi uygun no sürücü kariyer planlaması sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedavi sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Tır sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri ne kadar teminat yatırma süresi kadardır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Nakliye sigortaları aşağıdaki hangi durumda hasarı karşılar?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !