Aşağıdakilerden hangisi karlı ve buzlu yollarda sürücünün yapması gereken işlemdir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için ayrı ayrı düzenlenen ve aslının taşıt da bulunması gereken belge hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Hangisi karayolu taşıma kanunu kapsamı dışındadır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin esas amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Yurt içi taşımalarında gönderilen eşya için düzenlenen eşyanın içeriğini ağırlığını hacmini paketleme veya ambalaj şekli ile de ilgili gerçek değerini belirleyen belge ne denir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Karlı yüzeylerde aşağıdaki lastik tiplerinden hangisi daha etkin tutunma sağlar?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüşü olumsuz yönde etkiler?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi hızın azaltılması gereken yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Karayolu taşıma Yönetmeliği kapsamında ki faaliyetlerde çalışan çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Motordaki yağın Basıncını göstergesini ileten parça aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi araçta alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı korur?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Denetim ve ceza kaygısı olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan trafik içersinde karşılıklı anlayış ve empati empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedi yukarıdaki cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Akü başka bir aküyle takviye yapılacak ise her iki akünün de voltajı nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre 'antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkaran veya değiştiren kişiye' verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar? 

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

En etkili yavaşlama nasıl yapılır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir riske karşı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence veren, tazminat ödemesi taahhüdünde bulunan şirketlere ne denilmektedir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Motorların Yapım Özelliklerine Göre sınıflandırılması: 1- Sıra tipi 2- Birbirlerinin karşılarına yatık (Düz, hafif, eğik, boksör tipi) 3- Sıra halinde bir açı ile birleştirilmiş (V tipi) 4- Daire şeklinde (Yıldız tipi) Motorlar yapım özelliklerine göre kaç şekilde sınıflandırılır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden biridir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi ne kadardır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi “Gabari” ifadesinin tanımıdır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

İş yerinde çalışmayı durdurmak veya işin niteliğine göre yavaşlatmak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aracın uzun farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lamba yanar?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinde kullanılan bir yöntem değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

TIR sözleşmesi ile saptanan TIR rejimi altında eşyaların bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden bir varış noktasındaki gümrük idaresine taşınmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme olanağı sağlayan güç aktarma organı hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Motorlara en çok zarar veren şey aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

SRC TEST 6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir