Akünün araca takılması sırasında aşağıdaki kablolardan önce hangisini takmak gerekir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşınmış lastikle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Hava filtresi tıkanmışsa, araçta ne gibi olumsuzluklar meydana gelir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Demir yolu (hem zemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Yaya yoluna yaklaşan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Okul taşıtının arkasındaki ‘’DUR’’ işaretinin yandığını gören sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Trafik ışıklarına yaklaşırken aracın hızını azaltmayıp kırmızı ışıkta geçen sürücünün davranışa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Tır mevzuatımıza göre bir tır taşınmasında hareket ve varış gümrük idarelerinin sayısı en fazla kaç olabilir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi hasar oluştuğunda yapılan ödemeler prensibi çerçevesinde yer alır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlarda eksik ve hatalı bilgiden sorumlu kişidir ?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa yararlı olur?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sürücülerin hukuki sorumluluklarından biri değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aküde bulunan sıvı eksildikçe aküye ne eklenir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

I. Korkutmak veya şaşırtmak II. Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek III. Keyifli davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Yukarıdakilerden hangileri sürücülerin araç kullandıkları sırada kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında olduğundan yasaktır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Denetim ve ceza kaygısı olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmelidir. Yukarıdaki cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin kullanılabileceği sektörlerden değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdaki davranışlardan hangisi sürücünün trafik ortamında yaptığında diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Trafik sıkışıklığı esnasında sürekli korna çalarak çevrede bulunanları gürültü kirliliğine maruz bırakmak, aşağıdaki hangi temel trafik değerlerinden birine sahip olunmadığını gösterir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin ‘’Filo Yönetimi’nde sağladığı avantajlardan değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdaki terimlerden hangisi bir yerin haritadaki uzunluğu ile arazideki ölçülen gerçek uzunluğa oranını ifade eder?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Yangın söndürme cihazının araçta bulunması gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi kişinin strese girmesine yol açan faktörlerden biri olabilir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Verilen grafikte kaza faktörleri ve bunların trafik kazalarındaki kusur yüzdeleri verilmiştir. Grafikteki verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası kara yolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptığı taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına almasını ifade eder?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

SRC TEST 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir