Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda araçların kayma nedenlerinden değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmak için alınacak tedbirlerden değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı kara yolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Karayolları Trafik Yönetmeliği aşamadakilerden hangisini kapsar?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Bir sigorta sözleşmesinin oluşumunda, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmaları hangi kavramla ifade edilir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Poliçede bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminat miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminata ne denir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

2918 sayılı trafik kanununda tehlikeli madde taşıyan araçlar ve yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlar için yerleşim yerleri içindeki hız sınırı kaçtır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Bireyin iş ortamında ‘’dürüst’’ davranışlar sergilemesinde etkili olan özellikleri nerelerdir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Karşılıklı iletişimde, aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamamızı engeller?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi öfke kontrolünü başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi trafikte hangi temel değere sahip olduğunu gösterir ?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi araçta alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikelere karşı korur?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahibine verilen ihtarlar kaldırılmadığı taktirde sayısı kaça ulaşınca yetki belgesi iptal edilir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Karayolu taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya taşımacılığında kullanılacak taşıtlar en fazla kaç yaşında olabilir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde park etmenin yasak olduğu yerlerden birisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Ticari araç sürücüsü aşağıdaki iş öncesi hazırlık aşamalarından hangisini yapmak zorunda değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi geçiş hakkının tanımıdır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Haritadaki ortası sarı kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Bir taşıt dizisi için kaç adet tır karnesi istenir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibinin aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Hangi durumda kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Hangisi iç kanama belirtilerindendir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Hangisine suni solunum yapılır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etsin etmek amacıyla kullanılır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine sonuna kadar bastırarak marş yapılır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi sürüşü etkileyen insan faktörlerinden değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan beyaz baston taşıyan yaya taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız öfkeli yorgun stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin filo yönetiminde sağladığı avantajlardan değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlardan değildir?

Doğru Cevap ! Hatalı Cevap !

SRC TEST 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir